Çalışmalar

 “Kökü olmayanın kanadı olmaz” Bert Hellinger

Hepimiz birey olarak bir bütünün parçasıyız ve birden çok sisteme aitiz. Ait olduğumuz sistemde (özel hayatımızda, iş yerimizde, spiritüel ve toplumsal anlamda) dönem dönem sıkıntılar yaşarız. Birçok duyguyla karşılaşır; üzgün, çaresiz, güvensiz, baskılanmış, tükenmiş, değersiz v.b. duygular ile mücadele etmekte güçlük çekebiliriz.

Yaşadığımız olaylar, hem bireysel hem de toplumsal boyutta, örneğin hastalık, ölüm, boşanma, savaş, intihar, cinayet, kürtaj, iflas, kayıplar, göç gibi olaylar, bizim bilinçaltımızda bir travmatik anı olarak kalabilir. Yüzeye çıkmadıkları ve kabullenilmedikleri sürece günlük hayatımızda bizi olumsuz etkiler. Aile dizimi çalışması ile bu yüklerden adım adım kurtulabiliriz.

Bireysel Seanslar ve Grup Çalışmaları

Aile Dizimi çalışması nasıl yapılır?
Aile dizimi etkili bir terapi yöntemidir ve çözüm odaklıdır. Tüm katılımcılarla birlikte bir çember oluşturulur. Danışan kişi, temsilciler yardımıyla bilinçaltında yatan konuları dışardan bir film gösterisi gibi izler.
Bir uygulayıcı, bir danışan ve birkaç temsilciden oluşan bu çemberde uygulayıcı yönlendirici rolündedir ve doğal bir akışla konular belirlenir. Çalışmalar o konu üzerinde yoğunlaşır.
Böyle bir grup çalışmasında kendinize özel bir konu ile dizim açtırabilir veya sadece katılımcı olabilirsiniz. Her iki durumda da sizi engelleyen veya hayatınızda uyum içinde olmadığınız konuları farkedeceksiniz. Yaşamınız hakkında derin bilgilere ve yeni perspektiflere erişeceksiniz.


Bireysel seanslarda canlı temsilciler yerine maketler, oyun figüranları veya alanda bulunan eşyalarda kullanılabilir. Danışan bu tür çalışmada farklı posizyonlara geçer ve algılarını dile getirir. Uygulayıcı gerekirse farklı rolleri üstlenebilir.

Konu içerikleri

Aile dizimi yöntemiyle birçok konu üzerinde çalışabiliriz:

Tekrarlanan İlişki Problemleri

 • İlişki problemleri
 • Anne-Baba-Çocuk ilişkileri
 • Kardeş ilişkileri
 • Sevgili / Eş ilişkileri
 • Çalışan ve iş veren ilişkileri
 • İletişim sorunları

Sağlık sorunları

 • Kronik yorgunluk
 • Uyku bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • Bağımlılık (oyun, alkol, sigara, ilişki, vb.)
 • Hastalıklar

Duygusal blokajlar

 • Öfke, hüzün, yas
 • Cinsel kimlik problemleri

Korkular

 • Özgüven problemleri
 • Kaybetmek
 • Yalnızlık
 • Başarısızlık
 • Ölüm

Kişi kararlıysa, kendini hazır ve dayanıklı hissediyorsa, iyileşmek için en iyi zaman şimdiki zamandır.

*Seanslar hekim tavsiyesi veya tıbbı tedavi yerine geçmez.*